Beställning Premiumsida

Denna beställning avser premiumsida till standardpris enligt prislista eller enligt annan överenskommelse.

­Fyll i detta formulär för att komplettera din beställning

När du fyllt i formuläret och skickat det till oss, får du en kopia per e-post. Var därför noga med att skriva en korrekt e-postadress!

Mer information:

Försäljning av Premiumsidor: Hillar Loor, TV Almedalen
Tel: 0498 200 315, Mobil: 0706 290 292
E-post: info@tvalmedalen.se

Organisationens namn
Organisationsnummer
Kontaktperson
Mobiltelefon
E-postadress
Faktureringsadress
Ange dina evenemang med eventID i kalendariet. Ett ID per rad.

Om din sändning inte finns i kalendariet behöver vi också:
Rubrik, Datum och tid
Innehållsbeksrivning
Medverkande
Evenemang
Teknikleverantör
Teknisk kontaktperson
Mobiltelefon
E-postadress

Streaming

Hur kan vi hitta din sändning? Skriv URL till t ex bambuserkanal, youtube-embed el dyl. Eller berätta för oss vem som vet.
URLer

Meddelande till TV Almedalen

Meddelande/kommentar
OBS! Glöm inte att i din marknadsföring ange att ni sänder via TV Almedalen, t ex genom en text: "Vi sänder webbTV som du kan se på TV Almedalen."
Länka sen till http://www.tvalmedalen.se