Beställning Standardsida

En standardsida är gratis. Om du vill att ditt evenemang ska synas i TV Almedalen, är vi tacksamma för att du fyller i detta formulär. Om det är ifyllt, lägger vi in uppgifterna på TV Almedalen. Vi förbehåller oss rätten att neka inläggning om sändningarna inte uppfyller vår policy.

Vi behöver nedanstående uppgifter för att vi ska kunna lägga in dina sändningar i TV Almedalen. Observera att vi absolut behöver kontaktuppgifter till en tekniskt kunnig person som kan hjälpa oss med embedkoder och liknande

­

Produktionsansvarig: Hillar Loor, TV Almedalen
Tel: 0498 200 315, Mobil: 0706 290 292
E-post: info@tvalmedalen.se
Organisation

Organisation
Kontaktperson
E-post
Telefon

Sändningar

Ange ALLA dina webbtv-sända evenemang med event-ID i kalendariet. Gör en en lista med ett id-nummer per rad.
Skriv information
Teknisk kontaktperson
Telefonummer
E-post

Streaming och kanal

Vilken streamingtjänst använder ni?
(T ex Bambuser, Ustream, Qbrick etc.)
Streamingtjänst
Ange URL för var vi kan hitta din sändning - t ex sändningkanal, youtube--kanal, embedkoder eller annat som gör att vi kan titta på sändningen.
Kanal/sändningsuppgifter

Vill du meddela oss något?

Meddelande
OBS! Glöm inte att i din marknadsföring ange att ni sänder via TV Almedalen, t ex genom en text: "Vi sänder webbTV som du kan se på TV Almedalen."